Eylül 2020: Solunum Acilleri komitesi:

Ekim 2020: Solunum Acilleri komitesi:

Şubat 2021: Gastrointestinal Sisem / Hematoloji:

Mart 2021: Travma ve Ortopedi komitesi:

Nisan 2021: Toksikoloji komitesi:

Mayıs 2021: Kadın Hast & Doğum / Üroloji komitesi: