Başka Klinik ve Anabilim Dalları’nda Eğitim Gören Acil Tıp Asistanlarının Marmara Rotasyonları

Eğitim Araştırma Hastanesi ve Üniversitelerin Acil Tıp Kliniklerinde eğitim gören Acil Tıp asistanları Marmara Üniversitesi Acil Tıp AD’nda geçici görevlendirmeyle rotasyon yapmak için başvurabilirler.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Acil Tıp Kliniklerinde eğitim gören asistanlar kendi klinik eğitim sorumluları ve başhekimlerinin oluru ile Eğitim Koordinasyon Kurulu’nun onayının ardından, MÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve MÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı’nın onayıyla 3 aya kadar kliniğimize rotasyon yapmaya gelebilirler. Başvuru öncesinde kendi kliniklerinin Eğitim Sorumlusu ile MÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı’nın görüşerek o dönemde misafir öğrenci kabul edilmesine engel bir durum olup olmadığınının konfirme edilmesi ve ön onay alınması gereklidir. 3 aya kadar olan görevlendirmelerde asistanlar maaş ve döner sermaye ödemelerini kendi hastanelerinden almaya devam etmektedirler.

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Acil Tıp AD’nda eğitim gören asistanlar ise kendi Anabilim Dalı Başkanları ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun oluru, MÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve MÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı’nın onayıyla kliniğimize rotasyon yapmaya gelebilirler. Rotasyon süresi başvuruya göre değerlendirilmektedir. Başvuru öncesinde Anabilim Dalı Başkanlarının görüşerek o dönemde misafir öğrenci kabul edilmesine engel bir durum olup olmadığınının konfirme edilmesi ve aday öğrenci için ön onay alınması gereklidir. Devlet Üniversiteleri’nden rotasyona gelen asistanlar 3 ayın altında kalan rotasyonlarda kendi Üniversiteleri’nden döner sermaye ödemesi alırken, Vakıf Üniversiteleri’nden rotasyona gelen asistanlar 3 aydan az süreli rotasyonlar için her iki kurumdan da döner sermaye ödemesi alamamaktadırlar. 3 aydan uzun görevlendirmelerde her iki kurumun asistanları da MÜ-Döner Sermaye İşletmesi üzerinden ödeme almaktadır.

Tüm başvuru işlemlerinden önce Eğitim Sorumluları / Anabilim Dalı Başkanlarının onayı alınmalı ve ilk başvuru bizzat Eğitim Sorumlularının iletişimi ile gerçekleştirilmelidir.

Farklı Klinik ve Anabilim Dalların’dan Gelmiş Misafir Asistanlarımız

  1. Dr. İsmail Toklu – 2012 – Yeditepe Üniversitesi – 1 ay
  2. Dr. Turgut Topal – 2013 – Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 3 ay