57 yaş kadın,

Bilinen DM, Romatoid artrit hastası;

3 gündür olan grip benzeri nonspesifik şikayetler ve öğle vakti 15:00 gibi olan senkop ile getiriliyor.

Fizik Muayane
GKS:15 TA:70/50 Nabız:68 Ateş:36 sO2:%99

IR:+/+ IIR+/+ pupiller izokorik
Solunum sesleri doğal, özellik yok
Batın rahat rebound defans- RT: nfg
Nörolojik muayene doğal
Periferik nabızlar açık eşit
Bütün sistem muayeneleri doğal.

Laboratuvar ve Görüntüleme
EKG: 72, Normal Sinus Ritm
Venöz Kan Gazı: pH:7.25 pCO2:46 sO2:37 HCO3:19.5 Baz Açığı:-7.2 Laktat:3

Hemogram: WBC:19.8 (%90neu) Hgb:12.9 Htc:37.6
Biyokimya: CRP:238 Prokalsitonin:32.62 BUN:28 Kre:1.99
Elektrolitlerde anlamlı değişiklik yok.

Bu hasta için yönetiminiz ne olur?

Correct! Wrong!

Bu hasta için yönetiminiz ne olur?
Hasta sepsis tablosundadır.
Sepsiste sonlanım hedefleri:
* CVP: 8-12mmHg
* MAP: >65mmHg
* İdrar Çıkışı: >0.5ml/kg/h
* ScvO2 >%70 veya SvO2 >%65
* Laktat değerinin normalizasyonu

Yorum Yap