67 yaş Erkek;

Özgeçmiş: Bilinen MI(7 yıl önce CABG), DM(+ diyabetik ayak mevcut), KBY(diyaliz öyküsü yok)

Yakın geçmiş: 2 aydır Bactrim tablet kullanımı mevcut.

Şikayet:  3 gündür göğüs ağrısı şikayeti, 2 gündür bulantı kusma ve ishal şikayeti ile başvurdu.

Fizik Muayene

TA :142/75 Nabız:83 Ateş:36 spO2:96

Akciğer seslerinde bazallerde minimal ralleri var.
Batın rahat, defans rebaund yok
Pretibial ödem eser/eser
Her iki ayakta diyabetik yaraları mevcut.
Hastaya idrar sondası takıldı, klinik takiplerinde foley sonda ile geleni yok.

Laboratuvar ve Görüntüleme
EKG: ST segment değişikliği yok. 107 hafif artmış taşikardi.
Kan Gazı: pH:7.09 HCO3:10 pCO2:38
Biyokimya: Kre:14 BUN:119 Na:126 K+:6.1
Kardiyak Markerlar: CK-MB:5.1 Trop-T(hs):119 Pro-BNP: >35000

Tüm Batın BT: Akut patoloji yok, Post-renal patoloji gözlenmedi.

Bu hastada ilk tanınız ne olur? Nasıl bir yol izlersiniz?

Correct! Wrong!

Bu hastada ilk tanınız ne olur? Nasıl bir yol izlersiniz?
ACİL DİYALİZ ENDİKASYONLARI
Akciğer ödemi ve ağır hipertansiyona yol açan ve farmakolojik tedavi ile düzelmeyen sıvı yüklenmesi
Belirgin metabolik asidoz ( ph <7.1)
Hiperkalemi > 6.5 meq/l ve ilaçlara yanıtsız olması
Ağır azotemi : BUN > 100- 120 mg/ dl ve yükselmesi
Semptomatik üremi: Ensefalopati

-------
Hastamızın acil diyaliz sonrası kan gazı sonuçları:
Ph:7.23 hco3:16.2 kre:9.8 bun:80 k:5.2

Yorum Yap